Nieuws

HEMI heeft een belangrijke stap genomen in de professionalisering van het bedrijf. Onlangs is geïnvesteerd in de aanschaf van een geautomatiseerde assemblagelijn!!

Als bedrijf kijken we voortdurend vooruit, we toetsen het totale proces. We bekijken waar de verbeterpunten liggen. Verbeterpunten klein en groot worden besproken.
Zo kwamen we tot de conclusie, dat we in het montageproces nog verbetering konden toepassen. We willen de assemblagetijd verkorten, maar ook een constante kwaliteit behouden in de productie. Uiteraard staat deze constante kwaliteit bovenaan binnen ons proces. Met onze nieuwste aanwinst, kunnen we de kwaliteit waarborgen en het proces verkorten. Het gaat hier om seriematige en modulaire productie.
Op dit moment worden de keukenkastjes voor het center parcs concept via de nieuwe assemblagelijn geproduceerd. Medewerkers assemblage hebben een interne training gevolgd voor de besturing. Men is tevreden met deze investering. Het proces is hierdoor versneld, waardoor we massa productie aan kunnen in een kort tijdsbestek.

Volg de assemblagelijn van HEMI

1 Voormontage
Op dit station zullen de onderdelen in de juiste montagevolgorde voor-gemonteerd worden.
Hier zullen tevens onderdelen als kruisplaatjes, ladegeleiders, montageblok t.b.v. stelpoten,
e.d. gemonteerd worden.
2 Voorsteekplaats
Op dit station zullen de voor-gemonteerde onderdelen voorgelijmd en tot een corpus
“gestoken” worden.
3 Doorlooppers
Zodra de corpus voorgestoken is, wordt deze automatisch doorgevoerd in de pers. De pers
meet de afmeting van de corpus, positioneert de corpus en start de perscyclus. In een vooraf
geschreven programma kan de persdruk, persduur en positionering van de persklemmen
bepaald worden.
4 Draaistation
Gezien de totale lengte van de lijn, dient deze in de huidige lay-out van onze
assemblageafdeling in een hoek geplaatst te worden. Dit station is tevens voorzien van een
nul-uitrichting, wat betekend dat de corpus aan de voorkant van de transportband uitgelijnd
wordt. Een draaiing van de corpus is hierin noodzakelijk, omdat de corpus met de rug naar
voren in de doorlooppers moet (constructief en eventueel de mogelijkheid om de rug te nieten), en met
de rug naar achter bij het afmonteren.
5 Kipper
Omdat een corpus op zijn corpuszijde door de doorlooppers moet, dient hij t.b.v. het
afmonteren overeind gezet te worden. Deze handeling zal op de kipper gebeuren, en kan
vooraf in het persprogramma aangegeven worden.
6 Buffer
De bewerkings- / doorlooptijd van een station zal per type meubel, en per
assemblagemedewerker verschillen. Om de verschillen per station op te kunnen vangen
dient er een buffer in de lijn te zitten. Deze buffer kan (afhankelijk van de grote van de corpus) een
aantal corpussen bufferen, zodat de stations ervoor zo optimaal mogelijk kunnen
functioneren.
7 Afmonteren
Op dit station zal de corpus afgemonteerd worden. Denk hierbij aan het afhangen van
fronten en het monteren van lades.
8 Verpakken
Als laatste dient de corpus verpakt te worden. Dit station kan zakken naar 300mm, zodat de
corpus gemakkelijk op een pallet gezet kan worden.