Nieuws

HEMI sluit convenant Horizontaal Toezicht met Belastingdienst

Belastingdienst

HEMI en de Belastingdienst hebben onlangs een convenant Horizontaal Toezicht getekend. Dit convenant is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en transparantie. Met het convenant verklaart HEMI dat zij op een betrouwbare en transparante wijze haar fiscale verplichtingen zal nakomen. De Belastingdienst zal hierop toezien door het controleren op de processen en procedures en hoeft daarom minder diepgaande controles uit te voeren. Bovendien kunnen wijzigingen in fiscale zaken vooraf met de Belastingdienst besproken worden, waardoor HEMI niet achteraf met onverwachte fiscale gevolgen wordt geconfronteerd.

Wij zijn trots op het vertrouwen dat de Belastingdienst in ons heeft en dat zij dit wil bekrachtigen door het convenant. Het sluiten van het convenant past geheel in de Visie van HEMI om niet alleen haar klanten totaal te ontzorgen, maar dit ook op een transparante wijze te doen in alle onderdelen van ons bedrijf, ook in de administratie. Voorafgaand aan het sluiten van het convenant heeft er een compliance verkenning plaatsgevonden waarin diverse medewerkers van HEMI zijn geïnterviewd door de Belastingdienst en de verschillende processen van HEMI zijn bekeken. Nu het convenant is gesloten gaat HEMI haar procedures en processen nog verder verfijnen in een Tax Control Framework waarin de fiscale risico’s en beheersing daarvan uitvoerig worden beschreven en getoetst.

Aldus de Belastingdienst: “Horizontaal toezicht is voor ons de voorkeursstrategie bij grote ondernemingen. Wij sluiten individuele convenanten horizontaal toezicht met grote ondernemingen. De convenanten zijn gebaseerd op transparantie, begrip en wederzijds vertrouwen. Daarbij is het uitgangspunt dat er voldoende aandacht is voor de fiscale beheersing binnen de onderneming (tax control framework). De afspraken worden vastgelegd in convenanten en vallen binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Ook spreken we daarin af hoe wij toezicht houden op de regelingen.”

Belastingdienst Convenant Horizontaal Toezicht