HEMI bedrijfsprofiel

Profiel

HEMI "Hout En Metaal Interieurs" is specialist in de afbouw en inrichting van winkels, zorg en leisure van nationale en internationale ketens en merkfabrikanten. Met onze klanten en ons team van betrokken en enthousiaste specialisten, ontwikkelen en leveren we interieurconcepten in heel Europa.

Onze ambitie is een vooraanstaande rol te spelen op de Europese markt. Dit bereiken we met een mensgerichte en ondernemende cultuur, waarbij het verbeteren van onze mensen, kwaliteit en processen voorop staan. HEMI heeft hiervoor de LEAN filosofie omarmd. We sturen enkel op het leveren van toegevoegde waarde voor onze klant. 

Sinds onze oprichting in 1968 door de heer J. Koopman hebben we een continue groei doorgemaakt, wat heeft geleid tot een solide organisatie die beschikt over een state-of-the-art productie faciliteit en voorop loopt in automatisering. Sinds  1982 is de 2e generatie van de familie Koopman toegetreden (de huidige CEO) en ook de 3e generatie is werkzaam binnen HEMI.

Vanuit onze vestiging in Tholen zijn we de samenwerkingspartner, die meedenkt, ontzorgt en realiseert op een verantwoorde en duurzame wijze. De verschillende disciplines in ons bedrijf weerspiegelen de integrale aanpak van de projecten. Elke afdeling levert een specialistische bijdrage aan een uniek project:

 • Ontwerp & Ontwikkeling
 • Formulebeheer & Projectmanagement
 • Productie & Logistiek
 • Montage & Service

Visie | HEMI

Transformeert met haar inrichting de ruimte tot beleving.
Gelooft in een duurzame relatie met haar partners, medewerkers en omgeving.
Beheerst de gehele keten van creatie, inrichting en onderhoud.

Missie | HEMI

Opereert in de top van seriematige en modulaire inrichting van winkels, zorg en leisure.
Ontwikkelt en levert voor haar partners de gevraagde kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten.
Ontplooit zich tot een Europese speler van betekenis.

Routing, presentatie en communicatie vormen de basis voor elk inrichtingsconcept. HEMI biedt de tools voor een optimale oplossing. Enerzijds gebruikmakend van standaardsystemen aangevuld met uitgebreide mogelijkheden tot het produceren van klant specifieke items. De ontwerpers van HEMI bieden de ruimte voor de ontwikkeling van een concept dat spreekt. De doelstellingen van de organisatie vormen het uitgangspunt voor de juiste positionering van het gewenst imago. 
De vertaling van het ontwerp naar een concrete inrichting is een essentiële stap in de richting van de realisatie. Duurzaamheid, flexibiliteit en een verantwoord kostenpatroon zijn eisen die vorm krijgen tijdens de productontwikkeling. Toepassing van uitgekiende materialen geven het interieur die specifieke eigenschappen die de gewenste uitstraling versterken. Onze technische knowhow staat borg voor een doordacht systeem dat zowel de productie- als de realisatiekosten minimaliseert. 

Assortimentswijzigingen volgen elkaar in hoog tempo op. Een constante bewaking van de formule is onontbeerlijk voor eenduidige uitstraling. HEMI beheert de formule door middel van een formuleboek en voert eventuele wijzigingen geruisloos door op de locaties. Begrotingen en levering van inrichtingsonderdelen ten aanzien van verbouwingen en nieuwe inrichtingen zijn daardoor tot op detailniveau nauwkeurig uit te voeren. 

Een verbouwing is een specialisme - het hele afbouw proces van ontwerp tot realisatie nemen wij graag uit handen. Onder leiding van een bouwkundig projectmanager wordt de voortgang van het proces bewaakt zodat de gewenste openingsdatum op een beheersbare wijze gerealiseerd kan worden. In een vroeg stadium worden te verwachten hindernissen geïnventariseerd. Oplossingsgerichte maatregelen voorkomen vertragingen in het proces. Als aanspreekpunt van zowel interne en externe belanghebbenden zorgt HEMI voor een gestructureerde eenduidige communicatie binnen het project. 

De productiefaciliteiten zijn volledig afgestemd op de visie van de onderneming. Dit heeft geresulteerd in een modern machinepark in een productiehal van ruim 11.000 m2. CNC gestuurde machines in combinatie met vakkundige medewerkers geven HEMI de kracht tot efficiënte seriematige productie. Een grote betrokkenheid van de productiemedewerkers tijdens het ontwikkelingsproces leidt tot een ongekende affiniteit van de toegepaste productiemethoden. 

Met een opslagcapaciteit van 33.000 m² biedt HEMI de mogelijkheid volledige inrichtingen op voorraad te houden, zodat volledige locaties met korte levertijden geleverd kunnen worden. Voor verschillende formules liggen de onderdelen voor minimaal 5 tot 10 locaties op voorraad. Dit geldt zowel voor de inrichtingssystemen als voor klant specifieke onderdelen. Een integraal logistiek computersysteem waakt over het voorraadniveau en signaleert direct bij het uitbrengen van een offerte of de voorraad toereikend is.

De montage van de inrichtingen wordt volledig verzorgd door eigen montageteams in geheel Europa. Onze monteurs bepalen voor een belangrijk deel het uiteindelijke resultaat. Jarenlange ervaring en een flexibele instelling staan garant voor praktische oplossingen bij onverwachte afwijkingen in gebouwen. Ons oog voor detail geeft de inrichting de uitstraling die bij het ontwerp is beoogd.

Met onze service monteurs kunnen we snel en adequaat reageren bij calamiteiten of onderhoud. Ter plaatse lossen wij in veel gevallen het probleem direct op. 

HEMI staat voor:

 • Een stabiel internationaal opererende organisatie met gevestigde en langdurige relaties;
 • Ruime ervaring en kennisgeving van veiligheidsvoorwaarden en regelgeving in Europa;
 • No nonsens, één aanspreekpunt, persoonlijk en direct contact;
 • Flexibele instelling en korte doorlooptijd;
 • Een kostenbewuste bedrijfscultuur;
 • Eigen houtproductie met CNC gestuurde machines;
 • Effectieve geautomatiseerde verwerking van gegevens en goederenstromen;
 • Méér dan 50 jaar ervaring.

Risico's | De belangrijkste financiële risico's, waaraan HEMI onderhevig is, zijn kredietrisico's, renterisico's en valutarisico's (USD). Gedurende het boekjaar is beperkt gebruik gemaakt van financiële derivaten om de financiële risico's die verbonden zijn aan de bedrijfsactiviteiten te beheersen. Door de groeiende volumes zullen valutarisico's in de toekomst (gedeeltelijk) worden afgedekt. Onze liquide middelen zijn ondergebracht bij banken met A of AA Credit Ratings. Daarnaast is het marktrisico  van toepassing. HEMI is afhankelijk van de ontwikkelingen in de markten van haar klanten (retail, leisure, zorg). Deze ontwikkelingen zijn van belang voor de investeringsbereidheid van onze klanten.

Cyber security |De veiligheid van onze data en continuïteit van onze IT systemen is binnen HEMI een belangrijk aandachtspunt. Zij zijn van vitaal belang voor de organisatie. Samen met onze externe partner worden actuele bedreigingen constant gemonitord en hieruit voortvloeiende risico's gemitigeerd. Onderdeel hiervan is ook het voortdurend informeren van ons personeel zodat zij ten allen tijde alert blijven.

Onderzoek & ontwikkeling | Onze medewerkers wordt actief de mogelijkheid geboden om opleidingen te volgen op hun vakgebied of werk gerelateerde interesses. Ook worden zij gestimuleerd om hun kennis op het gebied van materialen en technieken zo actueel mogelijk te houden om onze klanten de best mogelijke producten en service te leveren. Bij in dienst treden bij HEMI volgen medewerkers eerst een uitgebreid intern opleidingsprogramma om kennis te maken met alle disciplines van onze organisatie. In 2020 is de afdeling Innovation nog nauwer gaan samenwerken met Accountmanagement en Design & Creatie om in de snel veranderende wereld van interieurs zo snel mogelijk aan de klantvraag te kunnen voldoen.

Niet alleen productie- maar ook andere (interne) processen worden voortdurend tegen het licht gehouden om te komen tot een mogelijk betere oplossing. Hiervoor maken wij gebruik van de LEAN filosofie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen | Bij HEMI is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belangrijk thema. Verantwoord omgaan met grondstoffen, energieverbruik en mensen is van groot belang voor onze samenleving. Duurzaamheid, milieuzorg en sociaal ondernemen uit zich op de volgende punten:

 • HEMI heeft een samenwerkingsverband met Sjaloom Zorg, een lokale zorginstelling. De verzorging van de catering, wordt deels in sociaal werkverband uitgevoerd.
 • Binnen ons bedrijf bieden wij werk aan diverse mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zowel jong als oud).
 • In een belangrijk deel van onze producten wordt gebruik gemaakt van gecertificeerd FSC hout en ECO boards.
 • Ten aanzien van milieuzorg en energieterugwinning beschikt HEMI over een gesloten motverbrandingsoven. Houtrestanten worden verbrand en de vrijgekomen warmte wordt gebruikt voor de verwarming van ons bedrijfspand.
 • In 2020 zijn 4.000 zonnepanelen aangeschaft voor de winning van duurzame energie waardoor HEMI voor een belangrijk deel in haar eigen energiebehoefte voorziet.
 • Ons bedrijfspand is uitgerust met bewegingssensoren op het totale verlichtingsplan dat bestaat uit energiezuinige LED verlichting en beschikt over een warmteterugwinning op klimaatbeheersing.
 • Staal, glas en papier/karton worden met het oog op recycling gescheiden ingezameld en door gespecialiseerde bedrijven verwerkt.

Ook bij de keuze voor partijen waarmee wij samenwerken speelt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belangrijke rol:

 • Onze banken voeren actief beleid op het gebied van duurzaamheid;
 • Onze telecomaanbieder ondersteunt met vier programma's de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) van de Verenigde Naties;
 • Onze pensioenverzekeraar a.s.r. wil een vooraanstaande rol spelen op het gebied van duurzaam ondernemen in haar sector en houdt zoveel mogelijk rekening met duurzaamheid.